Adatkezelési irányelvek

A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja az, hogy rögzítse a Blogváros Kft., mint Adatkezelő által Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”. Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.

A menolakasom.hu weboldalt a Blogváros Kft. üzemelteti.

Név: Blogváros Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 9024 Győr, Ikva utca 14.
E-mail cím: info@egynapavarosban.hu
Webcím: menolakasom.hu
Cégjegyzékszám: 08-09-026564
Adószám: 10526567-2-08
Tárhely információk: Az menolakasom.hu weboldal működését a Rackforest Kft. szerveréről biztosítjuk.

Az adatfeldolgozókról

Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”. Az adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi”.

A Én Menő Lakásom a munkája során adatfeldolgozókkal működik együtt.

Trello Inc. (55 Broadway 25th Floor New York, NY 10006 USA)
RackForest Kft. (1116 Budapest, Sáfrány u. 6.)
Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.

Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek

Akkor is eljuthatnak személyes adatai a Én Menő Lakásom-hoz, amennyiben pusztán meglátogatja a weboldalunkat. A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Az ilyen adatgyűjtés célja a szerver biztonságos és hatékony üzemeltetése. Az portál üzemeltetése során adatfeldolgozói munkát végez a Rackforest Kft., melynek adatkezelési szabályzata itt olvasható.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel, és kizárólag az Én Menő Lakásom márkanév keretében a Blogváros Kft.-vel szerződéses viszonyban dolgozó tervezőkkel és kivitelezővel osztja meg. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az adatokat a Trello nevű projekt organizációs szoftverben tároljuk, a Trello adatkezelésére vonatkozó információk itt érhetők el.

Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelés célja:

  • a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás.
  • személyre szabott tartalmak megjelenítése, statisztikakészítés
  • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink, szerződéses partnereink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

Látogatása során cookie-kat kaphat weboldalunktól; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is. Ezeket a cookie-kat kizárólag a Google Analytics analítikai rendszer helyezi el a gépén, a weboldal egyéb részei nem használnak cookie-kat.

Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy az Én Menő Lakásom milyen adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit tartja nyilván. Amennyiben kérdése van, az e-mail címe alapján beazonosítva válaszolunk rá.

Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy az Én Menő Lakásom-at érintő kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a kérésének.

Önnek joga van töröltetni személyes adatait, vagy azok egy részét az Én Menő Lakásom adatbázisából, az erre vonatkozó kérésének is eleget teszünk.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel az Én Menő Lakásom-nál tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keressen meg minket az adatkezeles@egynapavarosban.hu e-mail címen!